Tudi lesena očala so lepa.
Različen les, tudi orehov in češnjev, ustvari pestrost barv in vzorce.